اعضای هیأت علمی

 

 نام و نام خانوادگی سمت  داخلی              
 مستقیم
 دكتر حسين حسين زاده ياسوري
عضو هيات علمي و رئيس دانشگاه پيام نور مركز اروميه
 260  33835100
 دکتر خلیل فائزی عضو هيأت علمي

 
دکترسجاد آیدنلو  عضو هیأت علمی  239
 33859005
 دکترخسرو قلی زاده مدیر گروه رشته ادبیات فارسی  239
 33859005
 دکترحسین پاشائی زاد  مدیر گروه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 227
 33865670
 دکتر فرزین مرندی  مدیر گروه رشته شیمی
 33869363
 دکتر میراحمد ثروتمندهاشمی  مدیر گروه رشته معارف اسلامی 226
 33860915
 صالح نوری (دانشجوی دکترا)
 مدیر گروه رشته حقوق - علوم سیاسی و الهیات 226
 33860915
 خانم حیدری  مسئول تربیت بدنی 256
 33839850
 پریسا محمودی  مدیر گروه رشته مهندسی برق 292
 33855105
 نوراله خلیل زاده (دانشجوی دکترا)
  مدیرگروه رشته های علوم تربیتی و روانشناسی 223  33860774
 کمال محمدی اصل  مدیرگروه رشته علوم کامپیوتر و IT 327-223  33860774
 نادردسترنج   مدیر گروه رشته ریاضی 234
 33824515
 دکتر مهدی سودمند  مدیرگروه مجموعه فیزیک 231
33865671
 دکتر امامعلی عاشری رئيس دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
*
 33869366
 کمال باقرزاده   مدیرگروه رشته حسابداری-مدیریت و اقتصاد،معاون اجرايي دانشگاه
*
 33869366
 حسین رحیم پور (دانشجوی دکترا)
 معاون آموزشی 250
 
 دکتراسماعیل قلی نژاد   مدیرگروه رشته مجموعه کشاورزی 265
 
 خانم دکتر عزیزی نژاد  عضو علمی 326
 33860618
 احد محمدپور  مدیر گروه رشته معماری - هنر
 33837647
 سلیمان حسین زاده   مدیرگروه رشته مهندسی شیمی ،نفت، پلیمر 615
 

 

سایت های مرتبط