نمونه فرم ها

جهت دریافت فرم ها بر روی لینک های روبروی هر متن کلیک کنید.

 

نمونه فرم تحویل پایان نامه  /sites/default/files/uploadpic/TAHVIL%20PAYAN%20NAMEH.zip

نمونه فرم تسویه حساب دکترا /sites/default/files/uploadpic/tasviye%20doktora.zip

نمونه فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد /sites/default/files/uploadpic/tasviye%20arshad.zip

فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد جدید 94 /sites/default/files/uploadpic/tasviye%20arshad_0.zip

نمونه فرم پروپوزال  /sites/default/files/uploadpic/poroposal-arshad.zip

نمونه فرم نمره پایان نامه   /sites/default/files/uploadpic/NOMRE%20PAYAN%20NAMEH%20%282%29.zip

نمونه فرم کفایت  /sites/default/files/uploadpic/KEFAYAT.zip

فرم جدید پیشنهاد (پروپوزال) رساله دکتری تخصصی / پایان نامه کارشناسی ارشد /sites/default/files/uploadpic/form%20jadid.zip

فرم پیشنهاد پروپوزال جهت دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید. /sites/default/files/uploadpic/pish_0.zip

شیوه نامه نگارش پایان ‎نامه کارشناسی ارشد  و رساله دکتری  /sites/default/files/uploadpic/16.5.95_0.zip

فرم درخواست استاد راهنما   /sites/default/files/uploadpic/%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A71.zip

آخرین مطالب