مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب و مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانش آموختگی دوره کارشناسی ارشد

  1. اصل و کارت دانشجویی
  2. عکس جدید گرفته شده در سال جاری 3*4 پشت نویسی شده
  3. اصل و تصویر شناسنامه از تمام صفحات از هر صفحه 2 برگ
  4. کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه اصل و تصویر 2 برگ پشت و رو در برگه A5
  5. تصویر اصل گواهی پیش دانشگاهی 2 برگ
  6. تصویر کارت ملی 2 برگ پشت و رو در برگه A4

7-  1عدد فیش به مبلغ 600000 ریال به شماره حساب 2178609001007

8- تهیه تمبر به مبلغ 10000 ریال بانک ملی 1 عدد

9- تصویر برابر اصل آخرین حکم کارگزینی در زمان ثبت نام و گواهی اشتغال به کار جدید درصورت استفاده از سهمیه کارمندی

10- فرم مربوط به سهمیه رزمندگی ، جانبازی ، خانواده شهدا و .... برای افرادی که از سهمیه ایثارگری استفاده کرده اند

11- اصل و تصویر مدرک لیسانس 2 سری

12- چکیده پایان نامه 2 سری

توجه : دانشجویان مشمول درصورت ارائه اصل کارت پایان خدمت یا چواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر یا گواهی اشتغال به کار می توانند جهت دریافت نامه به ادارات و سازمانها مراجعه فرمایند.

فایل پایان نامه باید در سیستم گلستان ثبت گردیده باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانش آموختگی دوره کارشناسی ارشد     

 

1- اصل کارت دانشجویی

2- عکس جدید گرفته شده درسال جاری 4قطعه 4*3 وپشت نویسی شده

3- اصل وتصویر شناسنامه از تمام صفحات از هر صفحه 1 برگ

4- کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه (تصویر  1 برگ پشت و رو     

5- اصل وتصویر گواهی پیش دانشگاهی 1 برگ(یا دیپلم نظام قدیم)

 6-اصل و تصویر کارت ملی 1 برگ پشت و رو               

7- فیش به مبلغ 600000 ریال (شصت هزار تومان) به شماره حساب 2178609001007 سیبا بانک ملی

8- تصویر برابر با اصل آخرین حکم کارگزینی در زمان ثبت نام و گواهی اشتغال به کار جدید در صورت استفاده از سهمیه کارمندی

9- فرم مربوط به سهمیه رزمندگی ، جانبازی ، خانواده شهدا و ... برای افرادی که از سهمیه استفاده کرده اند

10- اصل و تصویر مدرک لیسانس 1سری

  11-چکیده پایان نامه 2سری

فایل پایان نامه باید در سیستم گلستان ثبت گردد

توجه                         

 دانشجویان مشمول در صورت ارائه اصل کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع

 بالاتر  یا گواهی اشتغال به کار می توانند جهت دریافت نامه به ادارات و سازمانها مراجعه نمایند                                                            

آخرین مطالب