ریاست دانشگاه

دکتر حسین حسین زاده

 

   پست الکترونيکی: h_hoseinzadeh@pnu.ac.ir

 

 سوابق تحصيلي:

كارشناسي شيمي محض از دانشگاه مازندران (1380-1376)

كارشناسي ارشد شيمي آلي از دانشگاه صنعتي شريف (1382-1380)

دکترای شيمی آلی از دانشگاه صنعتي شريف (1386-1382)

 

سوابق اجرایی:

 

سرپرست دانشگاه پیام نور میاندوآب از سال 1391 تا 1392

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی از سال 1389 تاکنون

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی از سال 1391 تا 1392

 

فعاليتهاي آموزشي- پژوهشي:

فارغ التحصيل ممتاز در مقطع دکترای دانشگاه صنعتي شريف

فارغ التحصيل ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف

نفر اول در آزمون دكتراي شيمي آلي دانشگاه صنعتي شريف، سال 1382

استعداد درخشان و دانشجوی برگزيده دانشگاه صنعتی شريف در سال 1384

دانشجوی برگزيده دکترای پليمر از سوی انجمن پليمر ايران در سال 1384

پژوهشگر نمونه استان آذربايجان غربی در سالهای 1388 و 1389

عضو بنياد ملی نخبگان از سال 1386 (فارع التحصيل رتبه اول)

چاپ 25 مقاله علمی-پژوهشی در مجلات معتبر بين­ المللی

ارائه 26 مقاله علمی-پژوهشی در کنفرانسهای ملی و بين­المللی

انجام 10 طرح پژوهشی

ترجمه کتاب شيمی فضايی (انتشارات دانشگاه پيام نور) در سال 1388

ثبت دو اختراع علمی