مسئول و کارشناسان تحصیلات تکمیلی

مسئول تحصیلات تکمیلی

 

آقای دکتر وحید هوشنگی 

vhooshangi20@yahoo.com

کارشناسان بخش تحصیلات تکمیلی

شماره تماس33837051

آقای آیدین میرزازاده ( رشته های جغرافیا (کلیه گرایش ها ) - شیمی (فیزیک ، معدنی و تجزیه )

آقای رضا مجرب ( رشته های مجازی مرکز- ادبیات - مدیریت آموزشی - زیست شناسی )

 آقای اکبر سلیمانی باری ( کارشناس امور فارغ التحصیلان  بخش کارشناسی ارشد)