معاونت اجرایی

 

نام :      كمال                         نام خانوادگي :      باقرزاده هوشمندي     تاريخ تولد:1356 محل تولد : اروميه

سوابق تحصيلي:

 

1- كارشناسي حسابداري – پيام نور ارومیه

 

2- كارشناسي ارشد حسابداري – علو م وتحقيقات 

سوابق تدريس:

1-مدرس دانشگاههای نیمه حضوری ارومیه, كار خرمدره ,آزاد تاكستان ,آزاد سلماس وارومیه وپيام نور اروميه .مهاباد از

سال 83در فواصل مختلف  (دروس حسابداري صنعتي .حسابرسی. مالي .مالياتي .كاربرد كامپيوترو.. )

2- تدريس درجهاد دانشگاهي علامه طباطبائي  تهران و دوره هاي آزاد دانشگاه علامه از سال 82تا86 (دروس

حسابداري صنعتي . مالي .مالياتي .كاربرد كامپيوتر )

3- تدريس درموسسه آموزشی  مدرسان شريف دورهاي كارداني به كارشناسي تمامی شعب تهران وکرج از سال

82تا 86 (صنعتي شركتها حسابرسي )

سوابق تالیف :

1- تهيه وتاليف كتاب حسابرسي براي مدرسان شريف  (كنكور كارداني به كارشناسي )

2- مشاركت در تاليف كتاب تستهاي حسابداري براي دوره هاي كارداني به كارشناسي)مدرسان شریف)

3- تهيه وتاليف جزوه اصول حسابداري يك براي دوره هاي فراگير پيام نور

4- تهيه وتاليف جزوه حسابداري صنعتي يك ودو كنكوري براي دانشجويان كارداني به كارشناسي

5 - پايان نامه ارشد موضوع  ارزيابي تاثير مديريت هزينه بر توسعه فرآيند توليد(با تأكيد برهزينه يابي برمبنای هدف) 

6-تالیف کتاب اصول حسابداری 1وتلخیص کتاب حسابداری میانه 2واصول حسابداری 3(در دست تهیه )

7-تالیف کتاب بایگان برای رشته امور اداری وهمچنیین رشته های فنی و حرفه ای

8-تالیف کتاب مسئول دفتر  برای رشته امور اداری وهمچنیین رشته های فنی و حرفه ای

9-تالیف کتاب سرپرست دبیرخانه برای رشته امور اداری وهمچنیین رشته های فنی و حرفه ای

سوابق پژوهش وتحقیق:

مقلات وهمایشها

   رديف

عنوان مقاله

نام مجله یا کنفرانس

نوع مقاله (کنفرانس/ مجله ISI / مجله غیر ISI)

نام نویسندگان مقاله

سال نشر

1

"Relationship between Information Systems Capabilities and Stock Exchange Corporation's Performance: Resource Based View"

Article Submission to American Journal of Scientific Research

American Journal of Scientific Research is indexed in ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List

 

 

Kamal Bagherzade Hushmandi,Davood Khosroanjom,Masoud Ahmadzade,Mohsen mollaei

2012

2

Evaluating Data Security by Fuzzy Analytic Hierarchy Process: Comparison between Database Management Systems 

Article Submission to American Journal of Scientific Research

American Journal of Scientific Research is indexed in ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List

Davood Khosroanjom, Masoud Ahmadzade Reza Kiani Mavi and Kamal Bagherzade Hushmandi

January, 2012

3

 

 

 

 Evaluating the Relationship between Earnings Forecast Error with Abnormal Returns and Systematic Risk in Tehran Stock Exchange

 

 

 Available online

www.bmdynamics.com

ISSN: 2047-7031

 

 

 

 

 

 Business Management Dynamics

 

 

 

 

 Nima Tamjidi1, Touraj Bahrami hajiabad2, Mohammad Naghizadeh Aydenlu3 and Kamal Bagherzadeh Hushmandi4

 

بهمن 1390

4

 

 Evaluating the Relationship between Both Economic Value Added and Refined Economic Value Added with Earnings per Share

ISSN: 2047 - 0398

Available online at http://www.businessjournalz.org/bmr

 

 

Business and Management Review Vol. 2(10) pp.

 

Kamal Bagher zadeh Hushmandi

Department of Accounting-Payam noor University-Tehran-Iran-Po-box 19395-3697

E

 

 

 December, 2012

 

 

5

 

 

 Earnings predictability and its components volatility

EuroJournals Publishing, Inc. 2012

 

International Research Journal of Finance and Economics

ISSN 1450-2887 Issue 86 (2012)

 

 

 

Vali Khodadadi

Kamal Bagher zadeh Hushmandi

 

 

 

 

2012

6

The impact of Information and Communication Technology (ICT) on villagers’ satisfaction with the quality of life

International Journal of Scientific Management and Development

ISSN: 2345-3974

 

 Website: www.IJSMD.com, www.IJSM.com

Emamverdi Mohsen, Mohsenzadeh Hanieh, Bagherzade hushmandi kamal

2014

7

تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 

مایش بین المللی مدیریت  -شیراز

مایش بین المللی مدیریت  -شیراز

کمال باقرزاده هوشمندی1،  احد درست قول2، عباس بایرامی*،3،

آذر 1392

8

بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروند سازمانی روسای دانشگاه های  پیام نور استان آذربایجان غربی

مایش بین المللی مدیریت  -شیراز

مایش بین المللی مدیریت  -شیراز

کمال باقر زاده هوشمندی[1]، عیسی عباسی

آذر 1392

9

 

بازاریابی خدمات در صنعت گردشگری

همایش ملی گردشگری اقتصاد وبازار یابی-دانشگاه ازادزابل

همایش ملی گردشگری اقتصاد وبازار یابی-دانشگاه ازادزابل

یوسف صوفی وکمال باقرزاده هوشمندی

بهمن 1390

10

 

کار آفرینی ونقش آن در توسعه ملی ومنطقه ای

مایش منطقه ای کارآفرینی ونقش آن در توسعه ملی ومنطقه ای

همایش منطقه ای کارآفرینی ونقش آن در توسعه ملی ومنطقه ای

یوسف صوفی وکمال باقرزاده هوشمندی

آذر 1390

11

 

 

بررسی تاثیرات آمیخته های بازاریابیp 4بر رضایت مشتریان

مایش منطقه ای ابزار های مدیریتی

 

 

همایش منطقه ای ابزار های مدیریتی

 

یوسف صوفی وکمال باقرزاده هوشمندی

 

 

اذر 1390

12

 

بررسی رابطه ویژگی های شغلی ومهارتهای ارتباطی کارکنان

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری-کیش

کنفرانس بین المللی

مژگان صداقت پیشه کمال باقرزاده هوشمندی

1392

اسفند

13

 

 

 

 

ضرورت گذر ازسازمانهاي يادگيرنده به سازمانهاي ياد دهنده

اولین  کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری وتولید ملی

کنفرانس بین المللی

یوسف صوفی وکمال باقرزاده هوشمندی

1391مردادماه

 

 

 

 

سوابق اجرايي :

الف )بخش خصوصی

1- حسابدارو مشاور مالی ومدیر مالی در  شركتخصوصی ارومیه از سال77 (از جمله  پخش مواد غذايي گلبرك بهاران ، كارخانه مواد غذائي كيك وكلوچه تاليا، مجتمع غذائي نوشاب نوش (غرب كولا)و....)

2- مدير مالي شركتهاي TKTخاورميانه وسيم وكابل سهند دامغان

3- همكاري نيمه وقت با موسسات حسابرسي (رهنمود گران كاردان –حسيباو..)

4- همكاري نيمه وقت با شركت مشاورين مديريت  سيتم جويان درزمينه طراحي سيستم هاي مالي ومشاوره

5- مديرفروش ونصب وراه اندازی  سيستم هاي خاص(بهاي تمام شده وبرنامه ريزي توليد وPMوبودجه )شركت

همكاران سيستم (تارا سیستم) تهران

6-مدير مالي شركت فروش كالاي ايرانيان (ليزينگ/زیر مجموعه ایران خودرو )

7-رییس حسابداری صنعتی شرکت ماسیس(صنایع غذایی سوسیس وکالباس)

8-مديرمالي شركت مهرام طعام-تهران

ب)بخش دولتی –دانشگاه

9-عضو علمي دانشگاه پيام نور مرکز ارومیه

10-مسئول  کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

11-مسئول حقوق ودستمزد استان آغربی

12-مسئول امور قرار دادهای استان آغربی

13- مسئول راه اندازی  دانشگاه پیام نور قوشچی

14-مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور ارومیه

15-معاونت اجرایی دانشگاه پیام نور ارومیه

16-رییس دانشگاه پیام نور قوشچی

17-مدیرگروه رشته های حسابداری ،اقتصاد ،مدیریت دانشگاه پیام نور ارومیه –ادامه دارد

ج)عضویت درکمیته ها وشوراها

1-عضو کمیته بدوی انضباطی استان آغربی

2-عضو ستاد برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری واردوهای انتخابی

3-عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان آغربی

4-عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور استان اغربی

5- عضو شورای نظارت وارزیابی استان آذربایجانغربی

دورهاي آموزشي گذرانده شده وتوانمندي ها  :

1. گواهينامه شیوه های نوین تدریس

2. گواهينامه شیوه های طرح سئوال

3. گواهينامه روش های انجام تحقیق در علوم انسانی

4. گواهينامه امنیت ملی –ویژه مدیرا ن ومشاغل حساس

5. گواهينامه کارگاه آموزشی عاملین مالی وحسابداران وامنای اموال

6. گواهينامه بصیرت دینی –بیداری اسلامی

7. گواهينامه دوره راهبري سيستم هاي كامپيوتري ازسازمان  مديريت صنعتي

8.      گواهينامه كارت مربيگري حسابداري از سازمان فني وحرفه اي 

9.      گواهينامه دوره فنون تدريس از سازمان فني وحرفه اي

10. گواهينامه تکنیک های  نوین تدریس(مقدماتی)

11. گواهينامه اخلاق حرفه ای

12.      گواهينامه سيستم حسابداري ، دارايي ثابت ، بهاي تمام شده، بودجه شركت همكاران سيستم

13.      آشنا باسيستم هاي مالي شركتهاي آرك ورافع واريش رايانه و...

14.  آشنايي به محيط ويندوزواكسل وزبان انگلیسی وترکی استانبولی وآذری

15.  آشنايي به قوانين مالياتي واستانداردهاي حسابداري GAAP و......