اعضای علمی و مدیران گروه

برای دریافت اطلاعات اساتید و مدیران گروه بر روی لینک روبروی نام اساتید کلیک کنید. باتشکر

سلیمان حسین زاده : /sites/default/files/uploadpic/%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.zip

احد محمدپور :       /sites/default/files/uploadpic/%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1.zip

شهریار پاشایی :    /sites/default/files/uploadpic/%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C.zip

اسماعیل قلی نژاد :/sites/default/files/uploadpic/golinejad.zip

علیرضا سلیمانی :/sites/default/files/uploadpic/alireza%20soleymani.zip

پریسا محمودی : /sites/default/files/uploadpic/Parisa%20Mahmoudi%20new%20CV.zip