ایمیل اساتید

برای مشاهده ایمیل اساتید جهت تماس با اساتید محترم مرکز ارومیه بر روی لینک روبرو کلیک کنید.   دانلود فایل

 

ایمیل و شماره تماس مدیران گروه و مسئولین رشته . دانلود فایل