امور دانشجویی

 

نام مسئول :یوسف کریم زاده

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم تربیتی

وضعیت استخدامی : رسمی قطعی

سابقه خدمت : 20 سال

 

معرفی اداره خدمات دانشجویی و شرح وظایف آن

اداره خدمات دانشجویی دانشگاه در راستای خدمات رسانی به دانشجویان محترم در زمینه های ذیل به فعالیت می پردازد :

1-پرداخت وام به دانشجویان کم بضاعت و نیازمند شامل وام شهریه از طریق صندوق رفاه وزارت علوم ، وام بنیاد علوی ، وام شهریه متغیر از طریق بانک تجارت .

2-انجام خدمات مربوط به بیمه کلیه دانشجویان و معرفی دانشجویان حادثه دیده به بیمه طرف قرارداد جهت دریافت خسارت .

3- پیگیری امور مربوط به تغذیه دانشجویان شامل ارائه برنامه غذایی ، نظارت بر تهیه و توزیع غذا ، وضعیت بهداشتی سلف سرویس ها و ...

4- اطلاع رسانی جهت ثبت نام وام های دانشجویی در هر ترم از طریق پورتال دانشگاه و نصب بنر

5- انجام امور تسویه حساب کلیه دانشجویان انصرافی و فارغ التحصیل دانشگاه .

6- تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات کلیه دانشجویان ورودی جدید متقاضی وام در صندوق رفاه دانشجویان .

7- دریافت مدارک ، اسکن و بارگذاری کلیه مدارک دانشجویان متقاضی وام شهریه و بنیاد علوی در هر ترم .