نشانی کانال رسمی تلگرام دانشگاه پیام نورمرکز ارومیه

کانال رسمی تلگرام دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه جهت انعکاس اخبار ، برنامه های کلاسی ، اطلاعیه های آموزشی ، پزوهشی و دانشجویی دانشگاه به نشانی ذکر شده فعال گردیده

جهت ورود به کانال کلیک کنید

https://telegram.me/urmiapnu