امور مالی

مدیر مالی :علی پورعلی   سابقه کاری :22سال    مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

از سال 72 تا 87 در آموزش وپرورش در پست های مختلف  آموزشی واداری  و آموزش عالی (دانشگاه فرهنگیان ) خدمت نمودم

از دی ماه 87 انتقال به پیام نور – 87 تا تیر ماه 89 معاون مدیر مالی استان – اول تیر 89 تا شهریور 92 رئیس دانشگاه پیام نور واحد شهرستان شوط – شهویور 92 تا بهمن 93 مدیر حراست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – بهمن 93تا آذر 94 کارشناس پژوهش دانشگاه پیام نور استان – آذر 94 عامل مالی مر کز ارومیه

افتخار اصلی شغل معلمی از سال 72 تا به امروز از ابتدایی تا دانشگاه تدریس دارم