ریاست ، معاونت و مدیران مرکز ارومیه با شهردار ارومیه دیدار نمودند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه در این دیدار که با حضور ریاست ، معاونت و مدیران و همچنین نماینده دانشجویی مرکز ارومیه در محل شهرداری برگزار گردید حضرت پور با اشاره به شعار شهر فرهنگی ارومیه نیاز به تعامل و هماهنگی بیش تر با دانشگاه و دانشگاهیان را لازم دانستند و افزودند پیام نور با ظرفیت و پتانسیل بالا در حوزه های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، علمی و فرهنگی می توانند در جهت بالا بردن سطح علمی ، آموزشی و فرهنگی شهروندی نقش بخصوص و حیاتی ایفا نماید.

دکتر حسین زاده با استقبال از تعامل فی مابین دانشگاه و شهرداری و استفاده از کارشناسان نخبه و پخته و انقلابی در دو ارگان آمادگی پیام نور را در جهت فرهنگ سازی ، آموزشی و ایجاد بسترهای علمی در سطح شهر را اعلام نمودند

در این دیدار مقرر گردید با حضور شهردار ارومیه در دانشگاه پیام نور مرکز اومیه نسبت به تنظیم تفاهم نامه فی مابین دانشگاه و شهرداری در حوزه های مختلف علمی ، فرهنگی ، آموزشی و اجتماعی اقدام گردد.