لینک ارسال شکایات ، انتقادات و پیشنهادات به ریاست و مدیران دانشگاه مخصوص دانشجویان

دانشجویان گرامی :

احتراما پیرو دستور فوری ریاست مرکز درخصوص ایجاد پل ارتباطی دانشجویان با ریاست و مدیران دانشگاه لینک شکایات ، پیشنهادات و انتقادات در وب سایت مرکز به نشانی اینترنتی http://urmiapnu.ac.ir/pnucontact/

جهت استفاده دانشجویان ایجاد گردیده

لذا جهت رسیدگی مستقیم به مشکلات شما دانشجویان توسط ریاست مرکز از لینک معرفی شده اقدام فرمایید. باتشکر و سپاس فراوان