شیوه نامه نگارش پایان ‎نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

دانشجویان گرامی به پیوست شیوه نامه نگارش پایان ‎نامه کارشناسی ارشد  و رساله دکتری و ارسال می گردد.ضمنا فایل word و pdf راهنمای مذکور بر روی پورتال دانشگاه، دفتر تحصیلات تکمیلی قابل مشاهده و بهره برداری می باشد .

 

لینک دانلود فایل مربوطه  /sites/default/files/uploadpic/16.5.95.zip