اطلاعیه کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مرکز ارومیه از مورخ 23/ 6/1395 لغایت 29/6/1395 جهت تشکیل پرونده فیزیکی

اطلاعیه

کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مرکز ارومیه  از مورخ 23/ 6/1395 لغایت 29/6/1395 جهت تشکیل پرونده فیزیکی به مرکز ارومیه مراجعه نمایند.حضور خود دانشجو جهت تشکیل پرونده الزامی است.

مدارکی که لازم است دانشجو با خود بیاورد عبارتند از:

  • عکس جدید گرفته شده درسال جاری 4قطعه 4*3 وپشت نویسی شده
  • اصل وتصویر شناسنامه از تمام صفحات از هر صفحه 1 برگ
  • کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه (تصویر  1 برگ پشت و رو)و یا مدر ک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه     
  • اصل و تصویر کارت ملی 1 برگ پشت و رو               
  • تصویر برابر با اصل آخرین حکم کارگزینی در زمان ثبت نام و گواهی اشتغال به کار جدید در صورت استفاده از سهمیه کارمندی
  • فرم مربوط به سهمیه رزمندگی ، جانبازی ، خانواده شهدا و ... برای افرادی که از سهمیه استفاده کرده اند
  • اصل و تصویر مدرک لیسانس 1سری
  • فرم های پذیرش غیر حضوری اینترنتی