حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان در راهپیمایی 13 آبان