اخطار به ایجاد کنندگان گروه و کانالهای تلگرامی و فضاهای مجازی

اخطار به ایجاد کنندگان گروه و کانالهای تلگرامی و فضاهای مجازی

 

 

 

پیرو تذکرات متعدد به ایجاد کنندگان کانال ، گروههای تلگرامی و فضاهای مجازی و مشکلات پیش آمده به استحضار می رساند هرگونه فعالیت و ایجاد گروه و کانال های دانشجویی مغایر قوانین دانشگاه می باشد

 

لذا بدینوسیله اعلام می گردد هرچه سریعتر نسبت به غیر فعال نمودن کانال و گروه های فضاهای مجازی به هر اسمی و  متشکل از دانشجویان دانشگاه اقدام فرمایید درغیر اینصورت با متخلفین برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

 

درصورت نیاز و یا داشتن هرگونه اخبار و یا اطلاعیه ی دانشجویی و آموزشی از طریق کانال رسمی تلگرامی دانشگاه به نشانی

telegram.me/urmiapnu   اقدام فرمایید.

 

حراست و روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه