برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی کشوری

برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی کشوری

ادیان و مذاهب اسلامی ویژه دانشجویان پسر در رشته های :

( تکواندو- وشو –کاراته – جودوو – شنا – تنیس روی میز – بدمینتون و بسکتبال )

سلامت و تندرستی ویژه دانشجویان دختر در رشته های :

( تکواندو -  وشو- کاراته – بسکتبال – والیبال – فوتسال و شنا )

دانشجویان دارای احکام ورزشی و نخبه جهت تست ورزشی از تاریخ 5 الی 8 دی به سالن ورزشی دانشگاه سرکار خانم حیدری مراجعه فرمایند

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه