سلیمان حسین زاده عضو هیئت علمی مرکز ارومیه توانست رتبه اول پژوهشگر کشوری در رشته فنی مهندسی را کسب نماید

به گزارش روابط عمومی جلسه بزرگداشت پژوهش گران برتر در سازمان مرکزی برگزار شد.ابتدای جلسه  دکتر کریمی معاونت پژوهشی ضمن خوش آمدگویی به گزارش فعالیت های پژوهشی دانشگاه و سیر صعودی ان پرداخته و در ادامه  رستمی به دستاورد های نوین دانشگاه در ارتباط با کانال تلوزیون تعاملی پیام نور و نرو افزار موبایل پیام نور که کلیه کتب درسی با امکانات ما در ان گنجانده شده بود پرداخت و سپس معاونت پژوهشی وزارت علوم به ایراد مطالب در زمینه پژوهش و اهمیت جایگاه پژوهشی ایران در جهان و اثر گذاری پیام نور در این جایگاه پرداخت. و درنهایت از برگزیدگان پژوهشی در گروه های ۹ گانه کشوری تجلیل شده و از تعدادی کارآفرین و فناوران برتر نیز تجلیل شد و در اختتام مراسم به بازدید از غرفه های پژوهشی استان های مختلف دانشگاه انجام گردید.