سیاستهای کلی «خانواده» و تشویق در امر ازدواج و ایجاد بستر مناسب برای ازدواج آسان ویژه همکاران علمی و اداری به همراه اعطای تسهیلات

احتراماً؛ به استحضار همکاران علمی و اداری می رساند حسب اجرای منویات مقام معظم رهبری دام ظله العالی در خصوص سیاستهای کلی «خانواده» و تشویق در امر ازدواج و ایجاد بستر مناسب برای ازدواج آسان، و پیگیری دفتر نهاد سازمان مرکزی و تأکید ریاست محترم دانشگاه و مصوبه هیأت محترم رئیسه دانشگاه مبنی بر ارائه تسهیلات ذیل الذکر به 114 نفر از اعضاء محترم هیأت علمی و114 نفر از کارکنان دانشگاه پیام نور ، باستحضار می رساند با هدف ایجاد انگیزه و تشویق به اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور سراسر کشور که از تاریخ اول مهر ماه 1395 عقد نموده اند و دارای سند ازدواج می باشند ، یکفقره وام 20 میلیون تومانی با کارمزد 4 در صد  به زوجین و همچنین سفر زیارتی سه شب و چهار روز اقامت به مشهدمقدس و برگزاری کارگاه های آموزشی و فرهنگی در قالب جشن ازدواج درجوار بارگاه ملکوتی امام هشتم علیه الاف التحیه والثناء، ، تعلق خواهد گرفت.

لذا کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی در مرحله اول تا 25 دی ماه فرصت دارند در سامانه ثبت نام ازدواج به آدرس (esabtenam.ir) ثبت نام نموده ومدارک درخواستی را ارسال نمایند.

نکات قابل توجه:

  1. این طرح از تاریخ فوق بمدت یکسال پیش بینی گردیده است و همکارانی که از امروز نیز اقدام به ازدواج بفرمایند می توانند در این طرح شرکت نمایند.
  2. عزیزانی که در سامانه ازدواج ثبت نام نموده ومدارک را ارسال فرمایند طی نامه ای به معاونت اداری و مالی دانشگاه جهت اخذ تسهیلات 20 میلیونی و همچنین به اداره رفاه جهت اعزام رایگان به مشهد مقدس معرفی می گردند.
  3. این دفتر در نظر دارد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دوره های آموزشی و تخصصی ویژه زوجین را در مشهد مقدس و همزمان با اعزام زوجین برگزار نماید. زمان برگزاری دوره پس از اتمام ثبت نام  متعاقباً اعلام خواهد شد.