« اولین دوره جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه ­نصیر»

«اولین دوره جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه ­نصیر» که توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، برگزار می­شود

لذا به اطلاع اعضای محترم هیئت­ علمی و دانشجویان استان / بخش علمی رسانده می شود تا در صورت تمایل نسبت به شرکت در جشنواره مذکور اقدام نمایند.