جلسه توجیهی کار تحقیقی 1 و 2 استاد صالح نوری

قابل توجه دانشجویان محترم حقوق ببه اطلاع می رساند جلسه توجیهی کار تحقیقی 1 و 2 استاد صالح نوری مورخه 95/12/14 از ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد.