نخستین جشنواره ملی ایده و طرح فناورانه دانشگاه پیام نور 10 و 11 اردیبهشت 1396

با احترام،به استحضار می رساند نخستین جشنواره ملی ایده و طرح فناورانه دانشگاه پیام نور 10 و 11 اردیبهشت 1396 برگزار خواهد شد،دانشجویان فناور،مخترع و مبتکر  حوزه های علوم انسانی/ علوم پایه / فنی و مهندسی / کشاورزی و منابع طبیعی / معماری و هنر تا 20 فروردین ماه سال 1396 میتوانند با مراجعه به سایت http://idea.pnu.ac.ir ثبت نام نمایند.

 

برگزیدگان این جشنواره ضمن دریافت جوایز نقدی ، امکان عقد قرار داد با سرمایه گذاران در بخش فن بازار  را دارند(پوستر جشنواره به پیوست می باشد).

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 22485299 /22458318 تماس بگیرید.