مصادف شدن ایام ماه مبارک رمضان با ایام برگزاری آزمون نیمسال دوم 96-95 وحذف کلیه امتحانات ساعت اول (همزمان با شبهای قدر)

باعنایت به مصادف شدن ایام ماه مبارک رمضان با ایام برگزاری آزمون نیمسال دوم 96-95 وحذف کلیه امتحانات ساعت اول (همزمان با شبهای قدر) ، بدین وسیله به اطلاع می رساند، تاریخ آزمون دودرس از رشته های جدید علوم و مهندسی محیط زیست با کد 141136و علوم قرآن و حدیث با کد122018 در همان تاریخ 28/3/95 از ساعت 10-8 به 10:30تا 12:30 (مانند سایر دروس) انتقال یافته است. مقتضی است در زمان حذف و اضافه به دانشجویان ذینفع اطلاع رسانی گردد.

  1. تفسیر موضوعی قرآن 1  با کد   1220822رشته علوم قرآن و حدیث
  2. مبانی ارزیابی اثرات توسعه با کد 1411619 رشته علوم و مهندسی محیط زیست