لزوم ارسال شماره مدرک درخواستی معتبر از شاخه مرکز منطقه ای علوم و فناوری دانشگاه پیام نور

لزوم ارسال شماره مدرک درخواستی معتبر از شاخه مرکز منطقه ای علوم و فناوری دانشگاه پیام نور

 

 

 پیرو نامه شماره 6091/18/95/د مورخ 25/7/95 در خصوص دسترسی به فرم درخواست مدارک علمی از شاخه مرکز منطقه ای علوم و فناوری در دانشگاه پیام نور، ضمن سپاسگزاری از همکاری بعمل آمده در اطلاع رسانی مناسب و به هنگام به اعضای محترم علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور به استحضار می رساند، به کرات مشاهده می شود که متقاضیان محترم، اطلاعات مربوط به فیلد شماره مدرک درخواستی را به اشتباه تکمیل نموده‌اند. با توجه به ضرورت امر، روند تکمیل فرم و ارسال شماره مدرک معتبر به شرح زیر اعلام می گردد. خواهشمند است اطلاع رسانی مقتضی در این زمینه صورت گیرد.

مثال 1: جستجوی مقالات و ارسال شماره مدرک معتبر:  

 1. ابتدا وارد سایت مرکز منطقه ای شوید:  http://ricest.ac.ir 
 2. بر روی مقالات در صفحه اول سایت کلیک کنید.
 3. بر روی مقاله های الکترونیکی مورد نظرکلیک کنید. وارد قسمت جستجو می شوید.
 4. کلید واژه مورد نظرخود را وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. وارد قسمت نتایج جستجو می شوید.
 5. شماره مدرک مقاله های مورد تقاضا را یادداشت کنید.
 6. فرم درخواست مدارک علمی از شاخه مرکز منطقه ای واقع در سایت سازمان مرکزی را انتخاب کنید.
 7. ضمن تکمیل اطلاعات شخصی، شماره مدارک یادداشت شده را در فرم وارد نمایید.

مثال 2: جستجوی کتاب و ارسال شماره مدرک معتبر:

 1. ابتدا وارد سایت مرکز منطقه ای شوید:  http://ricest.ac.ir 
 2. بر روی کتاب های الکترونیکی در صفحه اول سایت کلیک کنید.
 3. بر روی مجموعه کتاب ها و سپس جستجو در کتاب ها کلیک کنید.
 4. کلید واژه مورد نظر خود را وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. وارد قسمت نتایج جستجو می شوید.
 5. شماره مدرک درخواستی مورد تقاضا در قسمت نتایج جستجو را یادداشت کنید.
 6. فرم درخواست مدارک علمی از شاخه مرکز منطقه ای واقع در سایت سازمان مرکزی را انتخاب کنید.
 7. ضمن تکمیل اطلاعات شخصی، شماره مدارک یادداشت شده را در فرم وارد نمایید.