در خصوص پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

درخصوص پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای سال 97-96  بر اساس آیین نامه استعدادهای درخشان  با توجه به اینکه مهلت ثبت نام تا تاریخ 25/12/95 می باشد، جهت اطلاع رسانی خدمتتان ارسال می گردد.