اطلاعیه خیلی فوری درخصوص ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان از تاریخ 4 اردیبهشت لغایت 2 خرداد 96

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دانشگاه پیام نور در نظر دارد کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی96-95 را از طریق نظرخواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 04/02/1396 لغایت 02/03/1395 ارزیابی نماید.
 
 
فایل راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان به پیوست خدمتتان ارسال می گردد.لذا خواهشمند است از تاریخ 96/2/4 لغایت 96/3/2 با مراجعه به سایت سیستم گلستان نسبه به تکمیل اطلاعات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان اقدام نمایید.
 
 
دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه