انتقال محل نمایندگی فروش کتب دانشگاه پیام نور ( هنر تصویر ) به نشانی جدید

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند محل نمایندگی فروش کتب دانشگاه پیام نور ( هنر تصویر ) از اول خرداد به محل جدید خود واقع در خیابان کاشانی روبروی بهداشت پائین تر از بیمارستان مطهری انتقال می یابد.

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه