مهلت تغییر محل آزمون دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

مهلت تغییر محل آزمون دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، امکان تغییر محل آزمون دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در سامانه گلستان فعال می باشد.
دانشجویان در هر دو مقطع می توانند تا روز دوشنبه 18/2/96 با مراجعه به سیستم گلستان نسبت به تغییر محل آزمون اقدام نمایند.
شایان ذکر است؛ این مهلت تمدید نخواهد شد.