پنجمین گردهمایی برابری جنسیتی ورزشی"

 پنجمین گردهمایی برابری جنسیتی ورزشی"

توسط کمیته برابری جنسیتی فیزو همزمان با بیست و نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویی با هدف تشویق موسسات آموزش عالی برای توسعه برابری جنسیتی برگزار خواهد شد.

 ضمنا یاد آور می گردد : 1- پروژهها بر اساس موارد اعلام شده می بایست تا تاریخ 20 خرداد ماه به پست الکترونیکی irannusf@ yahoo.com ارسال گردد .2- از سوی فیزو مبلغ 5000یورو برای توسعه پروژه برتر اهدا خواهد شد.