درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست

درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست به اطلاع می رساند: مطابق نظر شورای تخصصی گروه در مورخ 15/12/95 ، کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی دروس «آمار استنباطی» و «مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی» را گذرانده اند قابل جایگزینی با دو درس «اکولوژی عمومی» و «اخلاق زیست محیطی» می باشد.