حضور اعضای شورای نظارت و بازرسی استان در مرکز ارومیه جهت پیگیری درخواست و مشکلات اساتید ، کارکنان و دانشجویان در مرکز ارومیه

با اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی می رساند:

 

 

با توجه به استقرار اعضای شورای نظارت و بازرسی استان  در مرکز ارومیه ،

درصورت داشتن هرگونه درخواست ، طرح و انعکاس مسائل و مشکلات ، روز سه شنبه 19/02/96 از ساعت 9 الی 14:30 در محل های ذیل الذکر حضور بهم رسانید

 

مسئول رسیدگی به امور اساتید :                    آقای سیدولیلو  ( مسئول محترم حراست استان ) ساختمان اداری ( امینی ) طبقه سوم  اتاق 324

مسئول رسیدگی به امور کارکنان  :               آقای احمدی ( مسئول محترم آموزش استان ) ساختمان اداری  ( امینی ) طبقه سوم اتاق 326

مسئول رسیدگی به امور دانشجویان :          خانم دکتر عزیزی نژاد ( مسئول محترم نظارت و ارزیابی ) ساختمان اداری ( امینی ) طبقه دوم اتاق 209

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه