اطلاعیه خیلی فوری حداکثر فرصت ثبت نمرات دروس پروژه ، سمینار ، تمرین ، کارورزی ، کارآموزیو ....

قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی :

حداکثر فرصت ثبت نمرات دروس پروژه ، سمینار ، تمرین ، کارورزی ، کارآموزی ، عملیات صحرایی و کار در عرضه مطابق آئین نامه آموزشی به شرح ذیل می باشد

  • درس انتخاب شده در نیمسال اول 96-95 حداکثر تا 30 خرداد 96
  • درس انتخاب شده در نیمسال دوم 96-95 حداکثر تا تاریخ 30 مهر 96

بدیهی است پس از اتمام مهلت تعیین شده امکان ثبت نمره از طرف استاد و دانشگاه مقدور نمی باشد .