ثبت نام مسابقات جهانی 2018 در بخش دختران و پسران دانشجو

دانشجویان گرامی با سلام  نظر به شروع معرفی و ثبت نام مسابقات جهانی 2018 در بخش دختران و پسران دانشجو  خواهشمند است به منظورفراهم نمودن مقدمات شرکت در مسابقات مذکور و اطلاعات تکمیلی به قسمت تربیت بدنی دانشگاه مراجعه فرمائید.