مرحله منطقه ای ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

دانشجویان گرامی نظر به برگزاری «مرحله منطقه ای ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران» در هفته آخر مهر 96 جهت اطلاعات لازم و همکاری به بخش فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمائید