همایش پیاده روی خانوادگی

همایش پیاده روی خانوادگی

بمناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 12000 شهید استان
زمان : ساعت 7 صبح  5 آبان 96
در مسیر ساحلی ، الغدیر ، ائللر باغی ارومیه

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه