پرتال مرجع آموزش، پژوهش و فناوری، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران (ایمیدرو)

معرفی پرتال مرجع آموزش، پژوهش و فناوری، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران (ایمیدرو)، جهت بهره-برداری اساتید علمی و دانشجویان مقطع ارشد ارسال می گردد.