اقدام فوری درخصوص متقاضیان وام شهریه صندوق رفاه

احتراماً نظر به اینکه براساس آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان اولویت پرداخت وام شهریه در نیمسال اول سالتحصیلی ۹۶/۹۷ با دانشجویانی است  که تقاضای وام را در پورتال صندوق رفاه ثبت کرده اند ، لذا این دانشجویان که قاعدتاً برای اولین نوبت متقاضی وام هستند بایستی حداکثر تا تاریخ 23/07/96  مدارک و مستندات خود را به مرکز و واحد محل تحصیل مربوطه تحویل نمایند. لازم به ذکر است  تقاضاهای فاقد مستندات، بعد از تاریخ اعلام شده حذف خواهد گردید . ضمناً با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان اطلاعات مقطع تحصیلی خود را اشتباه ثبت نموده اند هرچه سریعتر نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام نمایند