آغاز ثبت نام فراگیر ارشد از روز یکشنبه 23 مهر

تسهیلات دانشگاه پیام نور برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر

آغاز ثبت نام فراگیر از روز یکشنبه 23 مهر در سایت سازمان سنجش

اطلاعات بیشتر در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org

و کانال تلگرامی رسمی مرکز ارومیه @urmiapnu