جـلسه توجـیهی ، آمـوزشی و پـرسش و پـاسخ بـا حضــور ریـاست و مسئــولین بـخش های دانـشگاه ویــژه دانشجــویان ورودی جــدید

جـلسه توجـیهی ، آمـوزشی و پـرسش و پـاسخ بـا حضــور ریـاست و مسئــولین بـخش های دانـشگاه ویــژه دانشجــویان ورودی جــدید

 

زمان : روز پنجشنبه 27 مهر از ساعت 10 الی 12

مکان : سالن اجتماعات دانشگاه

 

حضور دانشجویان جدید الورود جهت اطلاع از برنامه های  کلاسی ، آموزشی و آئین نامه های اجرائی دانشگاه الزامی می باشد

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه