هفتمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران

برگزاری «هفتمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران »

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه فرمائید.

سایت جشنواره : tandisefadakari.ir