اطلاعیه فوری و ویژه

اطلاعیه فوری و ویژه 

نظر به سوالات مکرر مراجعه کنندگان درخصوص تکمیل ظرفیت رشته های موجود دانشگاه پیام نور به استحضار می رساند زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت تا تاریخ 30 آبان 96 می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر به دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه ساختمان شهید امینی طبقه سوم روابط عمومی دانشگاه ( آقای آقازاده ) مراجعه فرمائید.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه