فرصت انتخاب واحد از طریق کارشناسان آموزش

فرصت انتخاب واحد از طریق کارشناسان آموزش

آن‌دسته از دانشجویان که به هر دلیلی در #انتخاب_واحد خود با مشکل روبه‌رو بوده‌اند، تا ۲۵ آبان فرصت دارند تا با مراجعه به کارشناسان آموزش مرکز/واحد خود نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
@urmiapnu