اطلاعیه فوری درخصوص ارزشیـابی تـدریس اسـاتید

اطلاعیــه فــوری

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند جهت ارزشیـابی تـدریس اسـاتید در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 از طریق نظرخواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 07/9/1396 لغایت 30/9/1396 حتما به سیستم گلستان مراجعه نموده و اطلاعات لازم را جهت ارزشیابی اساتید وارد نمائید.

لازم به توضیح است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استادی هستند که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه