اطلاعیه ویژه امتحانات و عدم پرداخت بدهی

دانشجویان گرامی به تاریخ های زیر دقت فرمایید

 

معرفی به استاد(مخصوص دانشجویانی که فقط دو درس تا فارغ التحصیل شدند،برایشان باقی مانده است)  16 شهریور تا 8 آذرماه

زمان انجام انتخاب محل آزمون پایان ترم  4 الی 14 آذرماه

ارزشیابی اساتید  4 الی 23 آذرماه

پرینت کارت آزمون ورود به جلسه امتحانات 27 آذرماه الی 25 دی ماه

امتحانات  2 الی 25 دیماه

مهلت ثبت نمره میان ترم: 25 دی ماه

زمان شروع امتحانات  2 الی 25 دی ماه

لازم به توضیح است جهت پرینت کارت آزمون و شرکت در آزمون حتما باید دانشجو بدهی خود را تسویه نماید درغیر اینصورت خدمات از طریق سیستم گلستان ارائه نخواهد شد

@urmiapnu