برگزاری مراسم روز حسابدار مورخه 13 آذر 96

برگزاری مراسم روز حسابدار مورخه 13 آذر 96

این مراسم با حضور اساتید دانشجویان و مسئولین رشته حسابداری روز سه نشبه 13 آذر 96 به همراه تجلیل از دانشجویان و اساتید این رشته برگزار گردید