اطلاعیه خیلی فوری : کاهش صفحات منابع با واحدهای دروس اعلام شده در بعضی از رشته ها

اطلاعیه خیلی فوری :

قابل توجه دانشجویان عزیز ، کاهش صفحات منابع با واحدهای دروس اعلام شده در رشته های جامعه شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، جمعیت شناسی و علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی ، کتاب درسی الکترو شیمی تجزیه ای ، رشته گرایش های فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی و فیزیولوژی ورزشی کاربردی ، رشته گرایش های مشاوره ( مشاوره و راهنمایی ، مشاوره خانواده ، مشاوره مدرسه ، مشاوره شغلی  و مشاوره توانبخشی ) ، بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری درخصوص کاهش صفحات  (فصل ها ) منابع دروس اعلام شده کلیه گرایشهای رشته مدیریت دولتی با سرفصل جدید و قدیم در نیمسال جاری لذا جهت اطلاع از منابع و سرفصل های جدید نسبت به دانلود منابع از سایت دانشگاه پیام نور مرکزی و یا کافی نت دانشگاه پیگیری فرمائید.

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه