کلاس های تقویتی عمومی و تخصصی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

با عنایت به لزوم پشتیبانی علمی از  دانشجویان شاهد و ایثارگر در نظر است که در نیمسل دوم سال تحصیلی 97-96 کلاس های تقویتی عمومی و تخصصی در تمامی مقاطع تحصیلی تشکیل شود لذا این گونه عزیزان لازم است جهت ثبت نام تا تاریخ 25 دی 96 به مسئول فرهنگی خانم مجرد مراجعه نمایند