آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم برای نیمسال دوم 96-97 25 دی ماه

 به استحضار اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور می رساند آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم برای نیمسال دوم 96-97 25 دی ماه می باشد.لذا دانشجویان پیگیر ثبت نمرات میان ترم خود بوده و اعلام می گردد عدم ثبت نمرات بعد از تاریخ اعلام شده به عهده اساتید محترم می باشد.

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه