دومین دوره مسابقات هوا فضا دانشگاه های پیام نور سراسر کشور

دومین دوره مسابقات هوا فضا دانشگاه های پیام نور سراسر کشور

 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت مسابقات WWW.PNUAEROCUP.IR مراجعه فرمائید لازم به توضیح است زمان برگزاری مسابقات (24 الی 26 بهمن ماه) می باشد.

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه